Cas Smits

Hooggeleerde Heer dr. ir. J.C.M. Smits, benoemd tot Hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie in de Faculteit der Geneeskunde, Amsterdam UMC

Een cochleair implantaat (CI) is een apparaat dat na implantatie dove of ernstig slechthorende mensen in staat stelt te kunnen horen.

Sommige zeer ernstig slechthorenden of doven kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraak verstaan. Een CI kan ervoor zorgen dat deze mensen weer kunnen horen en spraak weer kunnen verstaan. Een CI kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen.