De hoogste bieder

De hoogste bieder

‘Wettelijk moet de curator voor de hoogste koopsom kiezen. Maatschappelijke belangen wegen mee, maar staan niet op nummer één.’ Dit is de wet en daar hield de curator van de voormalige FNG groep zich keurig aan. Ruim 350 werknemers van de voormalige FNG groep, wachten op hun salaris over januari. De groep waartoe MissEtam, Claudia Strater, Steps behoorden.

350 werknemers die voor een minimumloon werken en jarenlang met hart en ziel de FNG familie steunden. Totdat de familie voor veel geld de bedrijven verkopen aan investeerders. Personeel een kostenpost wordt, beleid gemaakt wordt aan de hand van 1 A4 waarop activa/ passiva en winst-/ verliescijfers staan. Dit is al enige tijd aan de gang voor die 350 werknemers van de voormalige FNG groep.  krijg ik mijn minimumloon en welke verrassingen staan nu weer te gebeuren?

Afgelopen september is er een doorstart gemaakt door NXT Holding, Martijn Rozenboom. Ik lees, een bedrijvendokter met een dubieuze reputatie. De voorraad, onderdeel van de zekerheden en dus verkocht door de curator aan deze bedrijvendokter, is in de winkels verkocht in het belang van de banken/ Rozenboom door het personeel dat nu op hun salaris wachten.

De curator verkoopt en verkoopt ook de zekerheden van een bank waaronder de voorraden. Als je dan iemand iets verwijt, wees dan een held en betrek meerderen erbij. Een bank verleent ook geen hypotheek zonder je BKR te toetsen en je integriteit en financieel te onderzoeken. Ik geloof niet zo in het solistische optreden bij een faillissement en doorstart van deze omvang, u toch ook niet?

Dat maatschappelijke belang zou voorrang moeten krijgen bij een faillissement. Banken hebben zekerheden en een stroppenpot. Dat is fiscaal weer aantrekkelijk.

Het is nu onduidelijk en onzeker wie voor de 350 werknemers opkomt en zorgt dat zij hun salaris over januari ontvangen, het minimumloon. Een ondernemingsraad waarbij het voor het personeel onduidelijk is wie daarin plaats hebben, ondernemingsraad die ingefluisterd wordt door personen die de wet kennen en reageren op wat Rozenboom niet/ wel doet, maar altijd te laat. Een ondernemingsraad die niet communiceert met het personeel. Mensen die de ondernemingsraad influisteren en in het weekend onbereikbaar zijn! Personeel moet soms leven van dit minimumloon en ook in het weekend.

Maandag wordt het faillissement aangevraagd en komt er weer een curator. Deze curator heeft weer 1 belang, de hoogste bieder. Wordt hierdoor het salaris van januari betaald?

Ik denk vaak aan Jan Schaefer, oud wethouder van Amsterdam, een man met zijn hart op de goede plaats. Hij zei, in geouwehoer kan je niet wonen en hieraan wil ik toevoegen, met geouwehoer krijgen ze hun salaris over januari niet. Wees een straatvechter, vraag je af wat Jan Schaefer had gedaan en focus je op het salaris van januari voor de 350 werknemers.