Is het zo?

Is het zo?

Maanden geleden las ik een artikel van een gebiedsmakelaar uit Amsterdam. Ik zie je denken, gebiedsmakelaar en zij/hij of beiden, doet iets in de bemiddeling en dan met winst verkopen. Fout, is een ambtenaar die complexe vraagstukken agendeert waarbij ik dan gelijk denk, en dus niet oplost. Zie je dingen die beter kunnen, de gebiedsmakelaar, een goed idee, de gebiedsmakelaar. Overzicht houden zij, 22 teams in Amsterdam.

Ik las, een hij, Amsterdam pakt de Leegstand aan. Ik reageerde bij hem met: ”Is dat zo? Ja we hebben eerst de illegale onderverhuur aangepakt en nu de leegstand. Ik zei nog tegen hem: ”Ik wil wel met je door een straat lopen in jouw gebied, dat gebied ken ik vrij goed en van de 12 huizen daar, worden 10 illegaal onderverhuurd.

Man doet ook zijn werk en dus verder met rust gelaten maar het onderwerp boeide mij wel ook omdat de transparantie volgens mij niet is toegenomen. Lees je nog weleens wat over ontruimd door hennepteelt of prostitutie, nooit meer. Gebeurd het daarom niet meer of hebben we het opgegeven?

De cijfers dan maar achterhalen en dat is wel een huzarenstukje geworden maar de volhouder.

  1. Hoeveel sociale huurwoningen in Amsterdam stonden in 2021 leeg, langdurig > 6 maanden
  1. In principe staan er bij Rochdale en collega’s (Eigen Haard, Ymere, Lieven De Key, De Alliantie en Stadgenoot) geen sociale huurwoningen langere perioden leeg. Zelfs als woningen op de nominatie staan voor renovatie of sloop proberen we ze tijdelijk te verhuren. Langdurige leegstand komt eigenlijk alleen voor als onvoorziene vertraging in de planning van renovatie of sloop optreedt.
  • Het gebeurt wel dat we signalen krijgen dat een bewoner vertrokken is zonder zijn huur op te zeggen. Bij de zes corporaties tezamen werd in 2021 88 keer om deze reden het huurcontract ontbonden en de woning vrijgespeeld.
  • Hoeveel sociale huurwoningen van uw woningbouwvereniging stonden in 2021 langdurig leeg?

Bij Rochdale waren dat er enkele tientallen, met name om de reden die onder 1a wordt genoemd: onvoorziene vertraging in de planning van renovatie of sloop.

Samengevat, die gebiedsmakelaar klets een beetje. Harde woorden maar ik wil graag mijzelf blijven.

Een vervolgvraag is bij de Gemeente Amsterdam, hoeveel sociale huurwoningen zijn er? Pff, wachten en wachten maar eindelijk het antwoord: ”WIJ ZOUDEN HET NIET WETEN”. Lijkt mij toch een eenvoudige vraag, een bakker weet precies einde van de dag hoeveel broden hij gebakken heeft, een restaurant kent zijn bezettingsgraad.

Ik kijk toch anders nu naar publicaties waarin wordt gezegd, een kwart van de sociale huurwoningen gaat naar statushouder. Welk kwart, waarvan.

Peter